Andrzej Sionek

Specjalista ortopeda traumatolog.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista ortopeda traumatolog. W 2008 roku objął funkcję Kierownika Oddziału IB oraz adiunkta w Klinice Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Centrum Medycznego Kształcenia Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego, Europejskiego Towarzystwa Ortopedów Dziecięcych. Autor rozprawy doktorskiej pt. „Rozwój stawów biodrowych u dzieci z ciąż wielopłodowych” Od 2009 członek Komitetu Naukowego (Reeding Committee) kwalifikującego prace naukowe na XXVIII, XXIX i XXX Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortopedów Dziecięcych a od 2013 członek Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego. Autor licznych wystąpień i publikacji z zakresu ortopedii i traumatologii dziecięcej oraz ortopedii dorosłych.

team